Zamówienia publiczne na dostawę energii elektrycznej i paliwa gazowego

W ramach przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej i paliwa gazowego, opierając się na prawie zamówień publicznych, opracowujemy dokumentację do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej i paliwa gazowego.

Zamówienia publiczne na dostawę energii elektrycznej i paliwa gazowego

W ramach przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej i paliwa gazowego, opierając się na prawie zamówień publicznych, opracowujemy dokumentację do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej i paliwa gazowego.

Skontaktuj się w sprawie
Zamówienia publiczne na dostawę energii elektrycznej i paliwa gazowego

photo of the employee

Mariusz Sarosiek

Key Account Manager

Przeprowadzimy Cię przez cały proces przetargu!

Wesprzemy Cię na każdym etapie przetargu na dostawę energii elektrycznej i paliwa gazowego.

  1. Przygotujemy go i przeprowadzimy, opierając się na prawie zamówień publicznych. Nasi specjaliści opracują dokumentację do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej oraz paliwa gazowego.
  2. Doradzamy w trakcie trwania postępowania lub przeprowadzamy postępowanie w imieniu zamawiającego.
  3. Po zakończeniu postępowania przetargowego wybieramy najkorzystniejszą dla klienta ofertę, mając na uwadze kryteria oceny ofert określone w przetargu.
  4. Gwarantujemy zamawiającemu wsparcie podczas zawierania umowy z wybranym sprzedawcą energii elektrycznej lub paliwa gazowego.
  5. Monitorujemy również cały proces zmiany dostawcy energii elektrycznej i paliwa gazowego.
Naszymi klientami są m.in. urzędy powiatowe, miasta, gminy oraz komendy policji. Zaufaj nam i pożegnaj stres, zamartwianie się skomplikowanymi regulacjami i górą dokumentów!