Inspirujące sukcesy
i praktyczne zastosowania

Zobacz, jak nasze rozwiązania energetyczne przyczyniły się do sukcesów naszych klientów oraz dowiedz się o praktycznych zastosowaniach naszych usług.

Inspirujące sukcesy
i praktyczne zastosowania

Zobacz, jak nasze rozwiązania energetyczne przyczyniły się do sukcesów naszych klientów oraz dowiedz się o praktycznych zastosowaniach naszych usług.

Referencje

Nasza wiedza poparta jest referencjami od naszych klientów, co jest bezpośrednim
wynikiem naszego doświadczenia, ciągłego rozwoju i obsługi różnorodnych klientów
biznesowych, takich jak zakłady produkcyjne, sklepy, sieci handlowe,
deweloperzy, banki i podmioty sektora publicznego.

Miasto Białystok w 2022 r. wyłoniło sprzedawcę energii elektrycznej na 2023 r. z wykorzystaniem elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej. Uzyskana w pierwszej połowie roku średnia cena zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego przełożyła się na oszczędności dla Miasta na poziomie ponad 1,1 mln zł w porównaniu do ceny maksymalnej określonej w ustawie.

Hennes & Mauritz oprócz zarządzania zakupami energii i gazu, optymalizacji kosztów usług dystrybucyjnych, świadczenia usług administracyjnych wybrał także współpracę z nami w zakresie smart meteringu/ telemetrii.
Zespół techniczny Energy Solution wykonał na przestrzeni ostatnich 5 lat około 500 instalacji telemetrii w salonach handlowych HM w następujących krajach:
Polska – ilość opomiarowanych lokalizacji 190, Węgry – 46, Rumunia – 56, Litwa – 10, Łotwa – 9, Estonia – 12, Ukraina – 9, Chorwacja – 16, Bułgaria – 19, Grecja – 35, Serbia – 15, Cypr – 2, Macednia – 1, Bośnia i Hercegowina – 2, Gruzja – 3, Czechy – 48, Słowacja – 29,

Zastosowano elektroniczne liczniki w celu opomiarowania obwodów elektrycznych w szczególności oświetlenia, instalacji HVAC, głównego obwodu zasilania oraz TDL ( Telemetric Data Limiter aby zebrane dane z liczników móc przesłać na nasz serwer.

W rezultacie pozyskane dane zaprezentowane są dla klienta w naszych autorskim programie Grafana oraz przygotowywane są raporty poprzez Tableau, które to narzędzia umożliwiają klientowi bieżące oraz historyczne analizy, porównanie danych, kontrolę oraz weryfikację zużycia energii.

Facility managerowie aktywnie wykorzystują zainstalowany e-metering, który przyczynił się do wygenerowania oszczędności na poziomie 10% – 12% do założeń budżetowych.

Liczną grupę naszych klientów stanową przedsiębiorstwa przemysłu energochłonnego. Firmy te mają prawo do skorzystania z ulg mających na celu zmniejszenie wysokich kosztów energii.

Jedną z nich jest Fibris S.A., polski producent płyt pilśniowych.
Nasza współpraca rozpoczęła się w 2015 r, kiedy pojawiała się możliwość uzyskania ulgi OZE przez odbiorców energochłonnych zużywających poniżej 100 GWh energii elektrycznej. Zaproponowaliśmy wówczas wsparcie w uzyskaniu statusu Odbiorcy Przemysłowego. Zarząd spółki zaakceptował naszą propozycję, gdyż przy rocznym wolumenie zużycia energii na poziomie 40 GWh, przekładało się to na istotną redukcję kosztów energii.
W ramach projektu, co roku składamy w Urzędzie Regulacji Energetyki oświadczenie o spełnieniu kryteriów uprawniających do uzyskania statusu Odbiorcy Przemysłowego wraz z opinią biegłego rewidenta, potwierdzającą prawidłowość wyliczeń współczynnika intensywności zużycia energii. Prezes URE umieszcza następnie taki podmiot w wykazie Odbiorców Przemysłowych na kolejny rok kalendarzowy. Wpis ten jest podstawą do pomniejszenia kosztu energii czynnej, poprzez zmniejszenie ilości zielonych i błękitnych certyfikatów będących składową ceny energii czynnej, a także do zastosowania przez Dystrybutora energii ulgi na opłacie OZE oraz opłacie kogeneracyjnej. Ostatnim etapem cyklu projektu jest złożenie w URE sprawozdania z wykonania obowiązku wynikającego z posiadanego statusu Odbiorcy Przemysłowego.

Kolejna ulga możliwa do uzyskania przez odbiorców energochłonnych pojawiła się w znowelizowanej ustawie o podatku akcyzowym. Dzięki niej odbiorca przemysłowy może uzyskać częściowy zwrot zapłaconej akcyzy od energii. Podobnie jak w przypadku ulgi OZE, wspólnie z naszym klientem, począwszy od 2017 r. co roku występujemy o zwrot akcyzy.
Dzięki współpracy w obu obszarach Fibris S.A. uzyskał oszczędności w wysokości ponad 7 mln PLN.

Firma Energy Solutions zapewniła nam doskonałe doradztwo w zakresie zakupu energii elektrycznej. Ich specjaliści analizowali nasze potrzeby energetyczne i zaproponowali nam optymalne rozwiązania, które przyczyniły się do znacznych oszczędności. Szybkość i skuteczność ich działań były imponujące. Gorąco polecamy firmę Energy Solutions jako zaufanego partnera w dziedzinie zakupu energii elektrycznej.