Uzyskanie prawa do zwrotu części lub całości akcyzy od energii elektrycznej

W ramach naszej usługi wspieramy w przeprowadzeniu pełnego procesu uzyskania statusu podmiotu zwolnionego z całości akcyzy oraz prowadzimy pełną sprawozdawczość wynikającą z przepisów prawnych, na etapie realizacji zwolnienia.

Uzyskanie prawa do zwrotu części lub całości akcyzy od energii elektrycznej

W ramach naszej usługi wspieramy w przeprowadzeniu pełnego procesu uzyskania statusu podmiotu zwolnionego z całości akcyzy oraz prowadzimy pełną sprawozdawczość wynikającą z przepisów prawnych, na etapie realizacji zwolnienia.

Skontaktuj się w sprawie
uzyskania prawa do zwrotu części lub całości akcyzy od energii elektrycznej

photo of the employee

Janusz Kubiak

Key Account Manager

Sprawdź, czy Twoja firma może zaoszczędzić jeszcze więcej!

Część Odbiorców Przemysłowych, których udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej przekracza 3%, może złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego o częściowy zwrot podatku akcyzowego od energii elektrycznej (im wyższy wskaźnik procentowy, tym większa część zapłaconej akcyzy zostaje zwrócona). Należy zwrócić uwagę, że nie każdy Odbiorca Przemysłowy spełnia minimalne kryterium energochłonności, które umożliwia zwrot akcyzy.

Od 2017 r. udzielamy kompleksowego wsparcia w uzyskaniu zwrotu akcyzy od energii elektrycznej.

Naszym celem jest obniżenie kosztów

zakupu energii elektrycznej oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

To rozwiązanie dla Ciebie, jeśli:

– prowadzisz działalność w ramach jednego z kodów PKD wymienionych w ustawie o podatku akcyzowym;
– spełniasz kryterium energochłonności (współczynnik energochłonności powyżej 3%).

Ile to kosztuje? Koszt usługi to ustalony indywidualnie procent od kwoty zwróconej akcyzy.

Nasze doświadczenie:

  • Liczba obsługiwanych klientów w ramach usługi: 10.
  • Kwota zwróconej akcyzy: ponad 5 mln zł (stan na 2023 r.).