Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej

Pomagamy naszym klientom zoptymalizować parametry, które mają wpływ na koszty dystrybucyjne.

Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej

Pomagamy naszym klientom zoptymalizować parametry, które mają wpływ na koszty dystrybucyjne.

Skontaktuj się w sprawie
optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej

photo of the employee

Aneta Araźna

Dyrektor Działu Back Office

photo of the employee

Grzegorz Marciniak

Dyrektor ds. Rozwoju i Zakupów CEE

photo of the employee

Janusz Kubiak

Key Account Manager

photo of the employee

Mariusz Sarosiek

Key Account Manager

Zoptymalizuj parametry instalacji i zmniejsz swoje koszty!

Redukcja kosztów

Chcesz lepiej zarządzać kosztami energii elektrycznej w swojej firmie? Zdaj się na nas! Pierwszym krokiem jest analiza otrzymywanych faktur. Na rozliczeniach za energię występuje wiele pozycji, dlatego warto przyjrzeć się wnikliwie niektórym z nich. Pomagamy klientom bezkosztowo uzyskać oszczędności, dostosowując parametry dostaw energii elektrycznej do faktycznego zapotrzebowania oraz indywidualnego charakteru prowadzonej działalności w danym obiekcie.

Analiza dokumentów

W ramach analizy części dystrybucyjnej związanej z rozliczeniem kosztów energii elektrycznej weryfikujemy zapisy umów oraz poszczególne składowe faktur za energię elektryczną, takie jak poziom zużycia, wielkość mocy pobranych i zamówionych oraz występowanie kosztów energii biernej. Konsultujemy z klientem potencjalne zmiany w rozkładzie zużycia oraz poboru mocy.

Rekomendacja
Na podstawie wykonanej analizy przedstawiamy rekomendację zawierającą propozycje wdrożenia konkretnych zmian oraz wskazujemy możliwe do osiągnięcia oszczędności w poszczególnych obszarach:

  • dobór taryf dystrybucyjnych,
  • zmiany parametrów mocy,
  • wskazujemy koszty występującej energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej oraz przedstawiamy ofertę w zakresie doboru optymalnego rozwiązania redukującego poziom występowania tego parametru wraz z wyliczeniem okresu zwrotu z inwestycji.

Wdrożenie

Po uzyskaniu akceptacji oraz ustaleniu zakresu wdrożenia zaproponowanych zmian, przygotowujemy stosowną dokumentację i występujemy do Operatorów Systemów Dystrybucyjnych z wnioskami o wprowadzenie zmian.
W przypadku realizacji prac w zakresie redukcji kosztów energii biernej, zajmujemy się również montażem urządzeń oraz serwisem.

Monitorowanie osiągniętych wyników

Na każdym etapie procesu monitorujemy wdrożenie wnioskowanych zmian – od analizy zapisów po zmiany w umowach, weryfikacji zapisów w aneksach, uzyskiwaniu odpowiedzi od Operatorów Systemów Dystrybucyjnych poprzez weryfikację faktur, które odzwierciedlają wprowadzone zmiany, aż po weryfikację prawidłowości zastosowanych stawek rozliczeniowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzimy proces reklamacji w imieniu klienta.

Raportowanie oszczędności

W cyklach miesięcznych klienci otrzymują szczegółowy raport osiągniętych oszczędności w poszczególnych obszarach z uwzględnieniem parametrów przed zmianą i po zmianie oraz w podziale na poszczególne punkty poboru energii elektrycznej objęte optymalizacją.

Skorzystaj z naszych usług i płać mniej za energię elektryczną!