Handel gwarancjami pochodzenia

Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii jest dokumentem, który stanowi potwierdzenie dla odbiorcy, że ilość energii w nim określona została wytworzona w odnawialnym źródle energii.

Handel gwarancjami pochodzenia

Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii jest dokumentem, który stanowi potwierdzenie dla odbiorcy, że ilość energii w nim określona została wytworzona w odnawialnym źródle energii.

Skontaktuj się w sprawie
handlu gwarancjami pochodzenia

photo of the employee

Krzysztof Mazurski

Dyrektor Działu Portfolio Managment

photo of the employee

Grzegorz Marciniak

Dyrektor ds. Rozwoju i Zakupów CEE

photo of the employee

Janusz Kubiak

Key Account Manager

photo of the employee

Mariusz Sarosiek

Key Account Manager

Oferujemy zieloną energię dla Twojego biznesu!

Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych daje Ci pewność, co do jej pochodzenia. To dokument, który stanowi potwierdzenie dla odbiorcy, że określona w nim ilość energii została wytworzona w odnawialnym źródle energii. Jesteśmy wieloletnim członkiem Rejestru Gwarancji Pochodzenia TGE, do którego dołączyliśmy w ciągu roku od powstania RGP. W Energy Solution prowadzimy kompleksowy program obrotu gwarancjami pochodzenia ze źródeł krajowych i ich umorzenia, z wykorzystaniem różnych technologii wytworzenia. Dbamy o atrakcyjność cen, terminowość i zgodność z ustaleniami umowy.

W ramach usługi umorzenia dokonujemy zakupu i umorzenia gwarancji pochodzenia, kończąc proces przekazaniem klientom certyfikatu potwierdzającego zakup energii wytworzonej w odnawialnym źródle energii. Taki dokument jest szczególnie przydatny, gdy:

 • dbasz o ochronę̨ środowiska i dążysz do zwiększenia ilości tzw. zielonej energii w swojej konsumpcji;
 • dążysz do redukcji emisji zanieczyszczeń́;
 • pragniesz zmniejszyć tzw. ślad węglowy.

W ramach usługi handlu dokonujemy transakcji w rejestrze gwarancji pochodzenia zarówno jako strona kupująca, jak i sprzedająca.

Dla kogo nasza oferta będzie atrakcyjna?

 • Umorzenie: dla każdego odbiorcy końcowego, który chce udokumentować źródło pochodzenia swojej energii
 • Handel: dla spółek obrotu, spółek wytwórczych, brokerów, odbiorców końcowych posiadających konto w RGP.

Jaki jest nasz cel?

Dzięki rozwiązaniom Energy Solution, firmy mają możliwość potwierdzenia klientom i partnerom biznesowym, że ich działalność jest prowadzona z poszanowaniem środowiska naturalnego i mogą wykorzystywać gwarancję pochodzenia nie tylko wizerunkowo, ale również w celu wypełnienia wymagań klientów lub określonej certyfikacji:

 • w ofertach przetargowych i handlowych;
 • sprawozdaniach/raportach, np. ESG;
 • w programach rekompensat, np. dla sektorów i podsektorów energochłonnych;
 • w budowaniu marki, ekspansji za granicą dokumentując tym samym zaangażowanie w zrównoważony rozwój.

Jakie mamy doświadczenie?

 • Łączny wolumen obrotu gwarancjami pochodzenia przez Energy Solution od początku założenia rejestru (od 2015 r.) wynosi niemal 10 TWh, w tym do odbiorcy końcowego przekazano 1,7 TWh gwarancji pochodzenia.
 • W ciągu ostatnich trzech lat widoczny jest skokowy wzrost liczby przeprowadzonych transakcji – od 2021 r. do dziś obrót wynosi 6,8 TWh.
Zaufaj nam i korzystaj z zielonej energii, chroniąc środowisko!