Doradztwo w zakresie prawa energetycznego i innych ustaw

Z nami nie zginiesz w gąszczu zmian legislacyjnych, który zarówno w Polsce, jak na świecie (w szczególności w Unii Europejskiej) przyprawia o ból głowy niejednego przedsiębiorcę. W odpowiedzi na potrzebę jasnego i klarownego wsparcia nasza oferta obejmuje kompleksowe doradztwo regulacyjne w zakresie sektora energetycznego oraz klimatycznego.

Doradztwo w zakresie prawa energetycznego i innych ustaw

Z nami nie zginiesz w gąszczu zmian legislacyjnych, który zarówno w Polsce, jak na świecie (w szczególności w Unii Europejskiej) przyprawia o ból głowy niejednego przedsiębiorcę. W odpowiedzi na potrzebę jasnego i klarownego wsparcia nasza oferta obejmuje kompleksowe doradztwo regulacyjne w zakresie sektora energetycznego oraz klimatycznego.

Skontaktuj się w sprawie
doradztwa w zakresie prawa energetycznego i innych ustaw

photo of the employee

Grzegorz Marciniak

Dyrektor ds. Rozwoju i Zakupów CEE

photo of the employee

Janusz Kubiak

Key Account Manager

photo of the employee

Mariusz Sarosiek

Key Account Manager

Skomplikowane regulacje prawne? Zdaj się na nas!

Na bieżąco śledzimy planowane zmiany prawne i ich wpływ na działalność różnych sektorów działalności gospodarczej. Czynnie włączamy się w proces opiniowania projektów ustaw i rozporządzeń oraz planowanych kierunków transformacji. Po zapoznaniu się z sytuacją klienta przygotowujemy propozycje możliwych rozwiązań pod kątem prawnym, budując długoterminową strategię energetyczną. Dokonujemy też analiz prawno-ekonomicznych w celu wybrania optymalnych narzędzi, dając szansę na wykorzystanie w ten sposób przewagi konkurencyjnej. Wspieramy w realizacji wielu procesów, m.in. w uzyskaniu koncesji energetycznej.

Poznaj obszary, w których profesjonalnie doradzamy:

  • Możliwość ekonomiczno-prawna realizacji inwestycji we własne źródło wytwórcze w związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • Sposoby rozliczenia wyprodukowanej energii elektrycznej z instalacji OZE, będącej własnością wynajmującego w budynku w centrum handlowym,
  • Ograniczenie emisji przedsiębiorstwa poprzez zmianę paliwa zasilającego proces technologiczny, np. z gazu ziemnego na biometan,
  • Możliwość zastosowania ceny maksymalnej wynikającej z ustawy z dnia 27 października 2022 r. z późn. zm. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku przez wynajmującego lokale gospodarcze oraz korekty oświadczeń odbiorcy uprawnionego,
  • Umowa dzierżawy instalacji wytwarzającej energię elektryczną i ciepło podłączonej w modelu off-site do instalacji odbiorcy,
  • System wsparcia dla instalacji OZE lub wysokosprawnej kogeneracji,
  • Obowiązki wytwórcy instalacji OZE w zależności od mocy zainstalowanej źródła,
  • Budowa klastra energii lub spółdzielni energetycznej na wskazanym obszarze,
  • Zmiany wysokości obowiązków wynikających z ustaw o odnawialnych źródłach energii, promowaniu energii z wysokosprawnej kogeneracji czy o efektywności energetycznej.
Skomplikowane przepisy dzięki nam staną się proste, a Ty zmaksymalizujesz możliwości energetyczne Twojej firmy!